Skip to main content

Kamu Harcamaları İzleme Platformu (KAHİP http://kahip.org/), İstanbul Hepimizin’in de içinde bulunduğu 68 STK’nin bir araya gelerek kurdukları bir platformdur. Platform, vatandaşlardan toplanan vergilerin harcanma sürecini izlemeyi ve bu sürecin şeffaf olması için çalışmayı amaçlar.

KAHİP, geçen yıllarda tüm milletvekillerine yollanan 4 mektubundan sonra bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi harcamalarını izlemeye karar vermiştir. İHG’nin de fiilen destek verdiğin bu çalışma sonucundan ortaya çıkan raporu burada bulabilirsiniz.

SÜREÇ:

  • Kamu Harcamalarını İzleme Platformu’na (KAHİP) katıldık ve katılımcı STK’larla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediyesinin harcamalarını incelemeye başladık.
  • Bu oldukça ayrıntılı çalışma, İstanbul belediyelerinin 2006-2013 arası 9 yıllık faaliyetlerinin mali açıdan denetimini, hazırlanan bütçe ile gerçekleşen giderlerin karşılaştırmasını, belediyelerin gelirlerini ve uzun vadeli borçlarını öğrenmemizi sağlayacaktır.

ÖZET ÇIKTILAR:

  • Türkiye hala ağırlıklı olarak merkezden yönetilmektedir
  • Türkiye OECD içerisinde desantralizasyon indeksinde sondan 2. olduğu için mahalli idarelerin bütçeleri ve yetkileri yerindenlik ilkesine göre arttırılmalıdır
  • Şehirler arası ve bölgesel eşitsizliklerin düzeltilmesi için dağıtım mekanizmalarının yeniden gözden geçirilmesini öneriyoruz
  • Yarı ticari şirketler tarafından yürütülen belediyecilik hizmetleri, belediyenin kamusaldan çok ticari yönünü güçlendirmekte
  • Bütün il, ilçe ve büyükşehirlerdeki belediye şirketlerinin denetiminin hızla başlatılması için mevzuatın tamamlanması önemli
  • İBB iç ve dış borç stoku hakkında bazı yıllarda hiç bilgi yoktur, her yıl şeffaf ve izlenebilir olmalıdır.

ÇIKTILAR