Skip to main content

SÜREÇ:

Yerel seçimleri takip eden altı ay içerisinde ilçe belediyelerinin hazırlamakla yükümlü olduğu 2015-2019 strajik plan çalışmalarına katılmak ve görüş bildirmek isteğimizi belediyelere bildirdik.
3 belediyeden olumlu yanıt aldık; bu belediyelere katılımcı, yerinden ve şeffaf belediyecilikle ilgili görüş ve önerilerimizi ilettik.

PROJE ÇIKTILARI

Şişli Belediyesi Stratejik Plan Taslağı’na öneri raporumuz